36° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 129
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 133

‘Başlık parası kaldırılsın!’

Bağlar - 9 Aralık 2019 18:39 A A

Bölgenin gençleri yüksek miktardaki başlık parası yüzünden evlenemez duruma geldiklerini söyleyerek isyan etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde başlık parasının artması sonucu gençler arasında evliliklerde azalmalar yaşanıyor.

Başlık parasının arttığını söyleyen gençler ve İslam alimleri, başlık paralarının dinde yeri olmadığını belirterek kaldırılmasını istedi. Kemal Sunal’ın Kibar Feyzo filmindeki gibi bu bölgenin gençleri yüksek miktardaki başlık parası yüzünden evlenemez duruma geldiklerini söyleyerek isyan etti. Başlık parasından dolayı evlenemediğini söyleyen gençler; “Kızlar satılık değildir ve bizim de maddi durumumuzun üstünde başlık parası istenilmemelidir. Eğer kızlar baba evinden ayrılıp kendi evlerinde mutlu olmak istiyorsa bizi borca sokmasınlar ki mutlu bir evlilik hayatı sürelim ve yuvamızda mutlu olalım. Başlık parası evlenmenin önünde bir engeldir. Kızın kendisine de verilmediği için İslam’da kesinlikle yeri yoktur ve alınmaması gerekir. Toplumun ıslahı için de evlenmek isteyen gençlerin önünü açmak ve başlık parasını ortadan kaldırmak gerekir” dediler.

“BAŞLIK VE SÜT PARASI HARAMDIR”

Başlık parası ve ya çeyiz parasının dinde yeri olmadığını belirten Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi; “Bir erkek, bir kadınla evlenmeye talip olduğu zaman ve ikisi beraber ailelerin rızasıyla evlenmeye karar verdikleri zaman damat tarafının geline bir Mehir vermesi gerekir.  Ama bu kadının kendisine, şahsına verilen ve onun mülkiyetine geçen bir şeydir. Aynı zamanda da bu evliliğin sadakatinin göstergesidir ve bunun da bir sınırı da yoktur. Bu örf, adet, gelenek ve ailelerin zenginliğine göre değişir. Bu mehirin miktarı bir yüzük de olabilir 500 gram altın da olabilir. O karşılıklı rızaya bağlı olan ve damadın gelinin mülkiyetine verdiği bir maldır. Ama bunun örf ve adete göre normal düzeyde ve ailelerin ekonomik durumunu sarsmayacak şekilde olması gerekir. Bugün ne çok zengin ve ne çok fakir olup orta halli bir aile için düşündüğümüzde bunu 150-200 gram civarında altın olarak damadın geline vermesi uygundur. Bundan fazlası abartı olur, mehirsiz de olmaz. Çünkü bir mehir olmadığı zaman yarın öbür gün evlilik akdi biterse damat tarafı hiçbir gerekçe göstermeden o kadını boşayıp o kadını mağdur edebilir. Bu mağduriyetin önüne geçmek için böyle bir mehir verilmesi gerekir ve damat o kadından ayrılınca o mehiri alamaz. Dolayısıyla mehir, İslam’ın, Kuran-ı Kerim’in ve Peygamber Efendimiz(sav)’in emrettiği şekilde olması ve erkek tarafının kadına vermesi gerektiğine kanaat getirmiştir” dedi.

Mehir dışında başlık veya süt parası şeklinde damat tarafından alınan paranın haram olduğunu aktaran Elçi; “Damadın babası ve ya kendisinden kızın babası kendi şahsı için her hangi bir şey talep etmesi caiz değildir. Onun rızası dışında kız ailesinin damadın ailesinden kendi şahısları ve aileleri için iktisap ettikleri bir para ve maldır ki bunu rızası dışında almak caiz değildir ve İslam’da da hiçbir şekilde yeri yoktur. Hatta tam tersine gençlerin evlenmesinin önünde bir engeldir. Kızın kendisine de verilmediği için haksız bir kazanç sağlanmış olur ve bunun İslam’da kesinlikle yeri yoktur ve alınmaması gerekir. Toplumun ıslahı için de evlenmek isteyen gençlerin önünü açmak için ortadan kaldırılması gerekir. Biz buna şiddetle karşıyız ve reddediyoruz. Başlık parasının bugün 50 bin TL’ye kadar çıkmış olması kötülük üzerine bir kötülüktür. Bin TL de olsa 100 bin TL’de olsa kabul edilemez ve yanlıştır, bu huydan vazgeçilmeli ve evlenmek isteyen gençlerin önünün açılması gerekir.  Çünkü toplum içerisinde kötülüğün müptelası olan zinanın yayılmasına, gençlerin kötü yollara düşmesine de sebebiyet veriyor. Mutlu bir ailenin kurulmasının önünde de engel olduğu için aynı zamanda da zinanın ve fuhşun toplumda yayılmasına sebebiyet verdiği için ikinci bir kötülüktür ve bu başlık parasının kaldırılması gerekir. Başlık parasının isminin değiştirilerek süt parası denilmesi meşru değildir ve o da haramdır. Mehir dışında damat tarafının kız tarafına vermesi gereken hiçbir şey yok. Adına süt parası ve ya başlık parası denmesi bir şey değiştirmez” şeklinde konuştu.

“EV EŞYASINDA ABARTILI OLUNMAMALIDIR”

Bugünkü evliliklerde damat tarafından istenen ev eşyası hususunda da çok fazla abartı yapıldığına değinen Elçi; “Damadın gücünü aşan mobilyalar, beyaz eşyalar, koltuk, kanepelerle kocaman bir dairenin tefrişatı için ihtiyacından fazla eşyanın istenmesi doğru bir şey değildir. Çünkü bu da evliliğin önündeki engellerden biridir. Peygamber Efendimiz(sav), evliliği kolaylaştırılması talimatını vermiştir. Biz de Müslümanlar olarak gücümüz çerçevesinde gençlerin daha rahat evlenebilmeleri, daha erken evlenmesi için tedbir almamız lazımdır. Hem bu mehir miktarının yükseltilmesi hem başlık parasının alınması hem de ev eşyasının alınması hususunda da abartıya gidilmesi Peygamber Efendimiz(sav)’in emrine ve sünnetine muhalefet olduğu için de bilinçli, şuurlu bir Müslüman’ın sakınması gereken bir durum olduğunu söyledi.”

“EVLİLİK ÜCRETLENDİRMESİ İSLAMİ LİTERATÜRDE YOKTUR”

İmam Hatipler Derneği Başkan Yardımcısı Kasım Akgönül, evlilik akdi İslami bir toplumun temelini oluşturan ailenin tesisi için ilk önemli adımı olduğunu söyledi. Akgönül; “Bu bağlamda İslam, evlilik akdi ile ilgili tüm şartları açık bir şekilde beyan etmiştir. Kadına evlenme akdi ve güvencesi adına Mehiri bir hak olarak vermiştir. Mehir miktarı da karşılıklı bir gönül rızasıyla belirlenir. Mehir de evlenecek kadının hakkıdır. Hiçbir kimse mehirin maliki olamaz. Bunun dışında ne baba ve ne de anne başka bir ad altında bir ücret talep edemez. Başlık parası diye bir evlilik ücretlendirmesi İslami literatürde yoktur. Peygamber Efendimiz(sav) gençlerin evlilikleri hususunda karşılıklı gönül rızası ve işi kolay kılmayı tavsiye etmiştir. Evlenecekler arasında birbirlerine karşı zorluk çıkarmamayı tembih etmiştir. Dinimiz tarafından, astronomik rakamlara ulaştırılan ve İslam’da yeri olmayan ister başlık parası olarak tanımlanan ve ister başka bir ad altında olsun hiçbir şekilde bu ve benzeri uygulamalara cevaz vermemiştir. Kaldı ki İslam öncesi uygulamaları çağrıştıran ve kız çocuğunu bir emtia şeklinde değerlendiren bu türden uygulamaları ortadan kaldırmak gerekir” diye konuştu.

“İSLAM’DA BAŞLIK PARASI YOKTUR”

Durumu olanların evlenmesi ve başlık parasının kaldırılması gerektiğine değinen Ahmet Baran isimli vatandaş; “Peygamber Efendimiz(sav) “Ey müminler, evlendiğiniz zaman mehri kolay tutun, zorlaştırmayınız” buyuruyor. Allah-u Teâlâ hazretleri de Kur’an-ı Kerim’de, “Ey bekârlar, evleniniz. Size helal olanların arasından evleniniz” buyuruyor. Velilere ve ailelere de, Evlenme çağına gelmiş, evlenmeye müsait bekârları evlendirin. Fakirlikten korkmayın” diye buyuruyor. Bekârlar evlilik için fakirlikten korkmamalıdır. Allah, onları hazinesinden nasiplendirir. Kadın ve erkeğin gayrimeşru ilişkisi muhakkak gibiyse bunların evlenmesi farzdır. Eğer zina şüphesi varsa evlenmesi vaciptir. Yok, bomba gibi adam veya kız, evlenmese de kesinlikle zinaya bulaşmaz ise de sünnet-i müekkededir. Geçerli bir mazereti yoksa bekâr yaşamak yanlıştır. Allah’ın emri Müslüman neslinin çoğalması yönündedir. İnsanların çoğalması için de tek kapı vardır o da evliliktir. Allah, zinayı kesin olarak yasaklamıştır. Eğer kadınlar çok fazla mehir isterlerse erkekler evlenmekten beri durabilirler. Bunun için Peygamber Efendimiz(sav)’in nasihatine uymamız, bizlere huzurun kapısını açacaktır. En güzel mehir kolay olan mehirdir. Mehrin en güzeli, erkeğin hemen ödeyebileceği mehirdir. Ancak bizim bölgemizde  maalesef gençlerimiz evlenemiyor. Başlık parası biriktirmek için kalkıp İstanbul’a gidiyorlar. İslam’da başlık parası yoktur. Mehir dışında da başlık parası gibi İslam ile alakası olmayan âdetlerle Allah’ın rızasına taş koymayın. Biz âdetlere saygı gösteririz ancak böyle âdet olmaz. Başlık parası diyerek kız çocukları satılmaz. Başlık parasının kesinlikle İslam’da yeri yoktur. İslam’da sadece mehir hakkı vardır. O da kızındır, babasının veya ailesinin değil. Eğer Müslümanız diyorsak kendimize, Allah’ın emrine karşı durmamalıyız. Rabbimiz bizleri rızasına kavuşan kullarından eylesin. Âmin” ifadelerini kullandı.

“AŞİRET DÜĞÜNLERİ BAŞLIK PARASINI ARTIRIYOR”

Aşiret düğünlerinin medyaya yansıtılması sonucu bekâr kızların da aşiretlerdeki gibi altın ve başlık parası istediğine değinen Ali Eşref Yolalır, bu düğünlerin başlık parasını arttırdığını söyledi. Yolalır; “Bugün başlık parasının artmasının nedeni aşiret düğünlerinde paraların havada uçuşmasından dolayıdır. Çünkü aşiretlerin yaptığı düğünlerde gelin ve damat tarafının maddi durumu yetebilir ama bu durum maddi durumu kötü olan gençleri zor duruma koyuyor. Çünkü maddi durumu olmayan gençlerden kız tarafı ağırlığınca altın ve yüksek miktarda başlık parası da isteyince zor durumda kalıyorlar. Bana göre aşiret düğünlerinin medyada abartılı bir şekilde verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onları gören kızlar, evlenirken maddi durumu olmadığını bildiği damat adayından gücünün üstünde para istediği için evlilikler de azalıyor. Yani dolayısıyla aşiret düğünleri bir bakıma kötü örnek oluşturmuş oluyor” dedi.

“KIZLAR MUTLU YUVA İSTEMELİ, ÇOK ALTIN DEĞİL”

Osman Balta isimli bir genç ise başlık parası hakkında şu açıklamalarda bulundu; “Ben 22 yaşındayım ve bekârım. Geçtiğimiz günlerde bir kız istemeye gittik ama bizden birçok altın ve 25 milyar başlık parası istediler. Ben de gücümün yetmediği için istemekten vazgeçtim. Eğer kızlar evlenmek ve yuvalarında mutlu bir hayat sürmek istiyorsa bizi borca sokarak evlenmemelidir. Fazla altın mutlu etmez, gösterişten uzak durun Çünkü borca girip de evlenen insanların yarın öbür gün iş bulamama gibi durumu ortaya çıkarsa evde huzursuzluk çıkar. Bunun olmaması için makul taleplerde bulunmalıdır. Makul taleplerde bulunmayan kızlar ya evde kalırlar ya da gittiği yuvasında mutlu olamaz.” diye konuştu.

“BAŞLIK PARASINI OLUMLU BULUYORUM”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise şunları söyledi; “Başlık parasını olumlu buluyorum, olması gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde önüne gelen kız kaçıracak ve kan davaları artmasına sebep olacak ve kimse barışa vesile olmak için elinden geleni yapamayarak davaların ömür boyu sürmesine yol açacak. Bu yüzden başlık parasının gerekliliğine inanan, dolayısıyla daha kan davalarının başlamalarına sebep olmadan veya kaçırma davalarının oluşmasına müsamaha göstermeden barışçıl yolla her iki tarafında memnuniyetle anlaştığına inanıyorum. Başlık parası, her iki tarafın da baştan anlaşması anlamına gelir. Bir nevi iki tarafından arasındaki bir sözleşme gibi düşünüyorum.

Seyfettin EKEN’in Özel Haberi-Güneydoğu Güncel

Bu haber 1921 kez okundu.
Bağlar - 18:39 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.