28° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 129
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 133

Eğitim-öğretime adanmış bir ömür: Feysel Taşçıer

Diyarbakır - 7 Ağustos 2020 11:57 A A

6 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlayan Doç. Dr Feysel Taşçıer, göreve gelir gelmez, kentimizin eğitim sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretebilmek için kolları sıvadı.

Nitekim daha görevinin ilk yılında ‘Yılın En Başarılı Milli Eğitim Müdürü’ seçilerek, herkesin haklı takdirini kazanan Feysel Taşçıer, çalışkanlığı ve azminin yanı sıra, mütevaziliği ile de gönülleri fethetti.

Artı Eğitim Dergisi ve ‘egitimtercihi.com’ tarafından verilen ve İstanbul’da düzenlenen ‘6. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri’ töreninde, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, “Yılın Milli Eğitim Müdürü” kategorisinde en çok oyu alarak ödüle layık görüldü.

17 kategoride eğitim dünyasından isim ve kurumların ödüllendirildiği törende, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, henüz görevinde ilk yılı doldurmamış olmasına rağmen aldığı ödülle, Diyarbakır’ın haklı gururu oldu. Sık sık okullara sürpriz ziyaretler yapan, zaman zaman derslere girip, öğrencilere ders anlatan, bazen de öğrencilerin sıralarına oturarak, anlatılan dersi dinleyen Taşçıer, özellikle koronavirüs bulaşıcı pandemi (KOVİD 19) sürecinin yaşandığı zorlu dönemde de sergiledi başarılı performansla da, tüm eğitim camiasından tam not aldı.

HAYATINI EĞİTİM ÖĞRETİME ADADI

Pek çok ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, eğitim konusunu gayet iyi bilen, uzman bir akademisyen. Üstelik eğitim sorunları ve bu sorunların kalıcı ve köklü çözümlerine de vakıf. İlimizin Eğitim çıtasını daha yukarılara çıkarabilmek için Eğitim camiasının tüm paydaşları ile birlikte, mesai mefhumu gözetmeksizin şevkle çalışan Taşçıer’in bu gayretleri, kuşkusuz eğitim camiasının tüm bileşenlerini de olumlu etkiliyor ve zincirleme bir başarı getiriyor.

Adanmışlık şiarıyla çıktığı kutlu eğitim-öğretim yolculuğunda, insan odaklı çalışmalarıyla, kısa süre zarfında sonuç alan ve eğitim çıtasının giderek yükselmesini sağlayan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, konuyla ilgili olarak görüşlerini şöyle dile getirdi:

Eğitimin muhatabı insandır. İnsan da hem maddi hem manevi boyutları olan bir varlıktır. İnsan olmaya yönelik bir potansiyel ile dünyaya gelen insan ancak maddi ve manevi boyutlarıyla dengelenmiş bir eğitimle, dengeli bir insan olur. Bu yüzden nasıl bir insanın geleceği aldığı eğitimin bu nitelikleriyle şekilleniyorsa insanların meydana getirdiği toplumun da geleceği, yine insanlara verilen eğitimin nitelikleriyle şekillenir.

İnsanlık tarihinden çıkarabileceğimiz temel bir ders, bir millet için en büyük zenginliğin ne yer altı ne de yeryüzü servetleri olmadığı, hem maddi hem manevi yönleriyle çok iyi yetişmiş insan kaynağı olduğudur. Bugün ister gelişmiş, ister gelişmemiş ülkelerin eğitim durumlarına bir göz atacak olursak gelişmişliklerinin, aldıkları eğitimin boyutları, nitelik ve niceliği ile doğru orantılı olduğunu görebiliriz.

Öyleyse eğitim, bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınmasının, olmazsa olmaz önemde, temelini oluşturmaktadır. Yaşadığımız dünyada toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kalkınmalarına ve bu kalkınma da ancak eğitimli insanla gerçekleşebileceğine göre; eğitim, toplumlar için kurtuluşa açılan tek yoldur. Bu yüzden eğitim insanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımdır.

Yukarıdaki gerçeklerden hareketle, şimdiye kadar uyguladığımız eğitim sistemimizde bir kısım eksiklikler, aksaklıklar, yanlışlıklar var elbet.

Eski bir eğitimci olarak, bu eksiklik ve aksaklıkları gidereceğine inandığımız çok değerli bir Milli Eğitim Bakanımız var. Gerçekten çalışkan, dürüst ve eğitim sorunlarına vakıf olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, ülkemiz için bir şans.

HEDEFİMİZ 2023 EĞİTİM VİZYONU

Tüm eğitim camiası ile birlikte, ülkemizin önüne koyduğu ‘2023 Eğitim Vizyonu’ istikametinde çalışmalarımıza, aralıksız devam ediyoruz.

Çünkü 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine odaklanıp, hedeflenen noktaya doğru adım adım ilerlerken, geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızı, Akademik, sosyal, manevi ve ahlaki gelişim alanlarında eğitimler sunarak, olabildiğince donanımlı bir şekilde hayata hazırlıyoruz.

Tabii, bu kutsal görevi icra ederken, velilerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın, medyanın, eğitim camiasının değerli mensuplarının gereken desteği sağlamaları lazım. Çünkü eğitimdeki sorunların çözümü bir veya birkaç kişinin sırtına yüklenemeyecek kadar hayati derecede önemli bir konudur’.

‘AKRAN ARABULUCULUĞU’ PROJESİ ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK

‘Okullarda Akran Arabuluculuğu’ konulu Eğitimin, bir hayli faydalar sağlayacağına dikkati çeken Feysel Taşçıer, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: ‘Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Diyarbakır Şubesi ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abbas Türnüklü eğitmenliğinde düzenlenen ‘Okullarda Akran Arabuluculuğu’ konulu Eğitim, üç farklı ortaokul ve bir lisenin öğretmenleri ve psikolojik danışmanlara yönelik olarak verilmekte.

Okullarda öğrencilerin yaşadıkları anlaşmazlıklar üzerine ‘Akran Arabulucu’ öğrenciler yetiştirilerek, kendi arkadaşlarına yönelik sorunların çözümünde arabulucu rolünde çalışmalar yapılması konusunda, detaylı bilgiler aktarılan, proje ile, ‘Arabulucu öğrenci liderlik becerilerini geliştireceği gibi, Arabulucu öğrenci yaşamının her noktasına taşıyacağı iletişim, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek.

Arabuluculuk, öğrencilerin kendi sorunlarını yapıcı bir şekilde çözebilme konusunda adanmışlıklarını arttıracaktır. Arabulucu öğrenci, yaşamının ve kariyerinin her noktasına taşıyacağı müzakere, diyalog ve sorun çözme becerilerini geliştirecek ve ilerletecektir. Öğrenciler kendi anlaşmazlıklarını çözme konusunda daha fazla sorumluluk alacaklardır. Arabuluculuk süreci, öğrencilere duygularını paylaşabilme, diğer öğrencileri anlama, empati ve çeşitli gereksinimlerini olumlu yöntemlerle karşılama yollarını kazandıracaktır’.

‘Diyarbakır Müzakereci Arabulucu Lider Öğrenci Projesi ile de, kentimiz genelinde toplumsal uzlaşı ve bütünleşmeye, gençlerimizin eliyle katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu genel hedef çerçevesinin yanı sıra, özelde ise, liselerde ve ortaokullarda her bir sınıfta yetiştirilecek, ‘müzakereci arabulucu’ lider öğrenciler aracılığıyla, bir yandan kişisel düzeyde şiddet kültürünün önlenmesi, azaltılması ve dönüştürülmesi için emek harcanırken, öte yandan toplumsal uzlaşı, diyalog ve bütünleşme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanabilecek. Bu hedeflere ulaşmak için, doğrudan kişiler arası şiddet üzerine odaklanmak yerine, farklı bir yol izlenmektedir.

Asimetrik bir çizgi izlenerek, öğrenciler arası şiddetin azaltılması yerine, öğrencilere alternatif anlaşmazlık yönetim becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Eğer, bireyler müzakere, diyalog ve arabuluculuk gibi yöntemlerle her günkü yaşadıkları anlaşmazlıklarını yönetirler ise, daha seyrek şiddete başvuracakları ve karışacakları düşünülmektedir. Dolayısıyla, diyalog, müzakere ve arabuluculuk becerileri gelişmiş bireyler, aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları yine kendileri yapıcı, onarıcı ve barışçıl yollarla yönetecekleri için daha seyrek şiddete yönelecekleri ve başvuracakları düşünülmekte.

Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın Eğitimlerine bu şekilde çok yönlü katkılar sunabilme noktasında, bu tür Eğitici ve Öğretici projelere, yeni Eğitim-Öğretim döneminde daha geniş bir katılımla devam edeceğiz.

DİYARBAKIR EĞİTİM CAMİASI, AZİMLE GÖREVİNİ İCRA ETMEKTE

Diyarbakır eğitim camiasının, büyük ve köklü bir camia olduğuna dikkati çeken İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, “Eğitim camiasının bir mensubu olarak, ülkeme ve milletime hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Şimdiden gelecek yılın planlarını yapmaya başladık. Öğrencilerimizle birlikte sahada büyük bir etkileşim ve enerji içerisinde işimizin başında olacağız. Eğitimle pek çok sorunumuzu aşabileceğimizi düşünüyorum. İdarecilerimizle ve öğretmenlerimizle sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor ve hedeflerimizi revize ediyoruz. Eğitim ordusunun birer neferi olarak, biliyoruz ki, bu kutlu vazife bir bayrak yarışıdır. Bizden önceki büyüklerimiz nasıl ki, bayrağı en iyi şekilde taşıyıp bize teslim ettilerse, biz de aynı azim ve şevkle vazifemizi icra edeceğiz. Kısa süre zarfında, arkadaşlarımızla beraber tüm ilçelerimizi gezerek eğitim ve öğretim ortamlarının fiziksel, psikolojik ve diğer sorunlarını yerinde gözlemledik.

Ayrıca, ivedi olarak hayata geçirilmesi gereken konuları hassasiyetle sıraya koyarak birer birer uygulamaya koyacağımız eylem planları hazırladık. Bu eylem planları çerçevesinde belirlediğimiz yol haritasıyla, aynı zamanda gelecek yılın çalışma şemasını da oluşturmaktayız.

Almış olduğumuz ödülü, tüm eğitimcilerimize armağan ediyorum. Çünkü başarı kolektif bir inanmışlık ve adanmışlık ile gelir. Eğitim camiamız, kendisini yüreğiyle işine adamış insanlardan oluşuyor.

Akademik başarının artması ve her geçen gün gelişmesi noktasında, çalışmalarımız var. Bunun yanı sıra, diğer sınıf düzeyindeki başarılarımız ve eğitim kalitesinin yukarılara taşınması için, arkadaşlarımızla beraber çok yönlü bir projeyi adım adım uygulamaktayız.

Evet, sorunlarımız var. Ama bu sorunların çözümünün de eğitimden geçtiğine inanıyoruz. İşte bu ideal doğrultusunda, eğitim camiamızın bütün bireyle, hedeflerimize konsantre olmuş durumdayız.

Yaklaşık beş yüz bin öğrencimiz, 25 bine yakın öğretmenimizin yanı sıra, hizmetli çalışanlarımız, memurlarımız, anne ve babalarımızla, biz aslında hepimiz eğitim ordusunun birer neferleri olarak, yarınlarımızı teslim edeceğimiz çocuklarımızı, en donanımlı bir şekilde hayata hazırlamak için gayret gösteriyoruz’.

KAN BAĞIŞI PROTOKOLÜ ÖRNEK TEŞKİL ETTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, 17 İlçe müdürü ve kurum personelleriyle beraber Kızılay’a kan bağışında bulunarak, örnek bir davranışa daha imza attı.

Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında Kızılay ile gerçekleşen protokol anlaşmasıyla birlikte, 17 ilçe milli eğitim müdürlüğüyle yıl içinde devam edecek olan kan bağışı protokolünü imzalayan Taşçıer, vicdani bir sorumluluk, insani bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Kızılay Bölge Müdürlüğüyle, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol çerçevesinde 17 ilçe müdürlüğüyle birlikte bu sosyal sorumluluğa imza atmış olduklarını belirten Doç. Dr. Taşçıer, ‘Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu sorumluluğu yerine getirdik ve yerine getirmeye devam edeceğiz. Merkez ilçelerimiz ve taşra ilçelerimizle beraber bütün vatandaşlarımızın, özellikle sağlıklı vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa davet ediyor ve çağrıda bulunuyoruz. Camia olarak bizler de bu vicdani sorumluluğu yerine getirmeye, her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz’ şeklinde konuştu.

‘HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞENLİĞİ’ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bütün bunların yanı sıra, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla farklı öğrenim ve yaş gruplarındaki vatandaşların sosyal kültürel gelişimlerini desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirerek, bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak, öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşüm gerçekleştirmek vizyonuyla başlatılan ‘Diyarbakır Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri’ de büyük ilgi gördü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Gelin hep birlikte öğrenelim’ sloganıyla yapılan etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

HEDEFİMİZ, ÖĞRENMENİN OLABİLDİĞİNCE YAYGINLAŞMASI

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, ‘Hayat Boyu Öğrenmenin olabildiğince yaygınlaşması şiarıyla hareket ettiklerini’ belirterek, ‘Öğrenmenin yaşının olmadığı hepimizin malumu. Kursiyerlerimizin gösterisini ve kurslarında yıl boyunca neler yaptıklarını, yapacaklarını gösterdikleri etkinlikleri, gelecek yıl çok daha geniş kapsamlı düzenleyeceğiz.

Vatandaşlarımızın görüp katılmasını sağlamak ve teşvik etmek için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün bir faaliyeti olarak, bu projeyi her yıl tüm Türkiye’de kutlanan bir organizasyon haline getirdik. Hayatımızda karşılaştığımız sağlıktan tutun görsel, işitsel ve el emeğine dair çok yönlü ürünlerin, burada sergilendiğini görünce, dünyalar bizim oluyor. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, kursiyerlerimizin yediden yetmişe olacak şekilde bütün vatandaşlarımızın katılımını kapsayacak ve teşvik edecek şekilde kurs sayılarımızı artıracağız’ şeklinde görüşlerini dile getirdi.

UZAKTAN EĞİTİM VE EBA İLE EĞİTİM-ÖĞRETİM DEVAM ETTİ

Dünyada etkili olan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği koronavirüs bulaşıcı pandemi (KOVİD 19) ile devletimizin bütün kurumlarının, bir seferberlik anlayışıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Feysel Taşçıer, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

‘Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız ile diğer tüm Bakanlıklarımız, takdire şayan bir mücadele örneği verdiler.

Bizler de Milli Eğitim İl Müdürlüğü olarak, okullarda Eğitim ve Öğretime ara verilmesinin hemen ardından, gerek özel okullar ve gerekse devlet okullarımızda, öğrencilerimizin kaldığı pansiyonlar ve yurtlarda, çok yönlü temizlik ve hijyen çalışması başlattık. Periyodik olarak okullarımızda ve sınıflarımızda ilaçlama yaptık. Bu çalışmalarımız halen de belirli aralıklarla devam etmekte.

Bunun yanı sıra, uzaktan eğitim ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile, hem çocuklarımızın evde sıkılmalarını önlemek, hem de Eğitim-Öğretimin akmaması yönünde bir dizi tedbirler aldık. Zaman zaman Eğitimcilerimiz, E-Kitap, E-Dergi, yöntemleriyle çocuklarımıza Eğitici ve Öğretici olduğu kadar eğlendirici içerikli çalışmalar sundular.

Ayrıca, dönem dönem Milli Eğitim Bakanlığımız, yayınladığı yazılı ve görsel çalışmalarla, çocuklarımıza kitap okumanın faydaları ve hangi kitapların okunması, evde ders çalışırken nelere dikkat edilmesi hususlarında, aydınlatıcı bilgiler sundular’.

EĞİTİMCİLER VE VELİLER BİR HAYLİ MEMNUN

Öte yandan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in sergilediği gayret ve performansın takdire şayan olduğuna dikkati çeken bazı okul müdürleri, eğitimciler ve idareciler ise, görüşlerini şöyle dile getirdiler:

‘Diyarbakır’da eğitime dair sözü, fikri, projesi olan herkese sadece kurumun makamını değil, gönlünün de kapısını açan Sayın Milli Eğitim Müdürümüz, bu kutlu görevinde her geçen gün artırdığı çalışmalarıyla, Eğitim Öğretime büyük katkılar sağladı.

Göreve atanalı daha bir yılı bile dolmamışken, 80 il müdürünü geride bırakarak yılın il müdürü ödülünü alan Müdürümüzü en kalbi duygularımızla tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz’.

DOÇ. DR. TAŞÇIER’DEN YENİ ATANAN ÖĞRETMENLERE MESAJ

6 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlayan Doç. Dr Feysel Taşçıer, aradan geçen zaman içinde, kentimizin eğitim sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretebilmek için ekibiyle beraber kolları sıvayarak çalışmalara başladı.

Nitekim daha görevinin ilk yılında ‘Yılın En Başarılı Milli Eğitim Müdürü’ seçilerek, herkesin haklı takdirini kazanan Feysel Taşçıer, çalışkanlığı ve azminin yanı sıra, mütevaziliği ile de gönülleri fethetti.

Artı Eğitim Dergisi ve ‘egitimtercihi.com’ tarafından verilen ve İstanbul’da düzenlenen ‘6. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri’ töreninde, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, ‘Yılın Milli Eğitim Müdürü’ kategorisinde en çok oyu alarak ödüle layık görüldü.

17 kategoride eğitim dünyasından isim ve kurumların ödüllendirildiği törende, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, henüz görevinde ikinci yılına yeni girmiş olmasına rağmen aldığı ödülle, Diyarbakır’ın haklı gururu oldu. Sık sık okullara sürpriz ziyaretler yapan, zaman zaman derslere girip, öğrencilere ders anlatan, bazen de öğrencilerin sıralarına oturarak, anlatılan dersi dinleyen Taşçıer, dünyayı etkisi altına alan, bulaşıcı pandemi (KOVİD 19) sürecinin yaşandığı zorlu dönemde de sergiledi başarılı performansla da, tüm eğitim camiasından tam not aldı.

HAYATINI, EĞİTİME ADAMIŞ DURUMDA

Adanmışlık şiarıyla çıktığı kutlu eğitim-öğretim yolculuğunda, insan odaklı çalışmalarıyla, kısa süre zarfında sonuç alan ve eğitim çıtasının giderek yükselmesini sağlayan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır’a yeni atanan öğretmenlere, her türlü konuda yardımcı olacaklarını belirterek, Eğitimde çıtanın her zaman için yukarı çıkması için, el birliğiyle vazifelerini icra edeceklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

‘Eğitim, bir toplumun kalkınması, ilerlemesi, daha müreffeh ve bayındır bir noktaya ulaşmasında, ‘Olmazsa Olmazsa Arasındadır’.

Üstelik teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda, Eğitim-Öğretim’in mahiyeti ve önemi, daha bir belirginlik kazanmaktadır.

Biz insanlar, hem maddi, hem de manevi boyutları olan varlıklarız. Dolayısıyla, vatanımıza, milletimize, yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımıza faydalı olabilme ve geleceğimizi belirleyebilme noktasında, kuşkusuz alacağımız Eğitimin nitelikleri hayati önem taşımaktadır.

İnsanlık tarihinden çıkarabileceğimiz temel bir ders, bir millet için en büyük zenginliğin, beşeri servetler değil, öncelikli olarak hem ilmi ve hem de, manevi yönleriyle son derece iyi yetişmiş insan kaynağı olduğudur. Bugün ister gelişmiş, ister gelişmemiş ülkelerin eğitim durumlarına bir göz atacak olursak gelişmişliklerinin, aldıkları eğitimin boyutları, nitelik ve niceliği ile doğru orantılı olduğunu görebiliriz.

Öyleyse eğitim, bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınmasının, olmazsa olmaz önemde, temelini oluşturmaktadır. Yaşadığımız dünyada toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kalkınmalarına ve bu kalkınma da ancak eğitimli insanla gerçekleşebileceğine göre; eğitim, toplumlar için kurtuluşa açılan tek yoldur. Bu yüzden eğitim insanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, İlimize ilk atama ile gelecek olan sevgili öğretmenlerimiz, hepinize bir kez daha ‘Hoş Geldin’ diyoruz.

Hepimiz, sizi heyecanla bekliyoruz. Köklü tarihi, misafirperverliği, sayısız Manevi ve kültürel yapılarıyla bir açık hava müzesi konumunda olan Mukaddes Diyarbakır’da, sizlere her türlü desteği sunmaya hazırız’.

Öte yandan Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in yayınladığı mesaj sonrası, bir çok Eğitimci, veli, öğrenci ve muhtelif meslek gruplarına mensup yetkililer, sosyal medya üzerinden Taşçıer’e, hassasiyetinden dolayı teşekkür dileklerini ilettiler.

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLERE DESTEK MESAJI

6 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlayan Doç. Dr Feysel Taşçıer, aradan geçen zaman içinde, kentimizin eğitim sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretebilmek için ekibiyle beraber kolları sıvayarak çalışmalara başladı.

Nitekim daha görevinin ilk yılında ‘Yılın En Başarılı Milli Eğitim Müdürü’ seçilerek, herkesin haklı takdirini kazanan Feysel Taşçıer, çalışkanlığı ve azminin yanı sıra, mütevaziliği ile de gönülleri fethetti.

Artı Eğitim Dergisi ve ‘egitimtercihi.com’ tarafından verilen ve İstanbul’da düzenlenen ‘6. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri’ töreninde, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, ‘Yılın Milli Eğitim Müdürü’ kategorisinde en çok oyu alarak ödüle layık görüldü.

17 kategoride eğitim dünyasından isim ve kurumların ödüllendirildiği törende, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, henüz görevinde ikinci yılına yeni girmiş olmasına rağmen aldığı ödülle, Diyarbakır’ın haklı gururu oldu. Sık sık okullara sürpriz ziyaretler yapan, zaman zaman derslere girip, öğrencilere ders anlatan, bazen de öğrencilerin sıralarına oturarak, anlatılan dersi dinleyen Taşçıer, dünyayı etkisi altına alan, bulaşıcı pandemi (KOVİD 19) sürecinin yaşandığı zorlu dönemde de sergiledi başarılı performansla da, tüm eğitim camiasından tam not aldı.

Adanmışlık şiarıyla çıktığı kutlu eğitim-öğretim yolculuğunda, insan odaklı çalışmalarıyla, kısa süre zarfında sonuç alan ve eğitim çıtasının giderek yükselmesini sağlayan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır’a yeni atanan öğretmenlere, her türlü konuda yardımcı olacaklarını belirterek, Eğitimde çıtanın her zaman için yukarı çıkması için, el birliğiyle vazifelerini icra edeceklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

‘Eğitim, bir toplumun kalkınması, ilerlemesi, daha müreffeh ve bayındır bir noktaya ulaşmasında, ‘Olmazsa Olmazsa Arasındadır’.

Üstelik teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda, Eğitim-Öğretim’in mahiyeti ve önemi, daha bir belirginlik kazanmaktadır.

Biz insanlar, hem maddi, hem de manevi boyutları olan varlıklarız. Dolayısıyla, vatanımıza, milletimize, yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımıza faydalı olabilme ve geleceğimizi belirleyebilme noktasında, kuşkusuz alacağımız Eğitimin nitelikleri hayati önem taşımaktadır.

İnsanlık tarihinden çıkarabileceğimiz temel bir ders, bir millet için en büyük zenginliğin, beşeri servetler değil, öncelikli olarak hem ilmi ve hem de, manevi yönleriyle son derece iyi yetişmiş insan kaynağı olduğudur. Bugün ister gelişmiş, ister gelişmemiş ülkelerin eğitim durumlarına bir göz atacak olursak gelişmişliklerinin, aldıkları eğitimin boyutları, nitelik ve niceliği ile doğru orantılı olduğunu görebiliriz.

Öyleyse eğitim, bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınmasının, olmazsa olmaz önemde, temelini oluşturmaktadır. Yaşadığımız dünyada toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, kalkınmalarına ve bu kalkınma da ancak eğitimli insanla gerçekleşebileceğine göre; eğitim, toplumlar için kurtuluşa açılan tek yoldur. Bu yüzden eğitim insanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, İlimize ilk atama ile gelecek olan sevgili öğretmenlerimiz, hepinize bir kez daha ‘Hoş Geldin’ diyoruz.

Hepimiz, sizi heyecanla bekliyoruz. Köklü tarihi, misafirperverliği, sayısız Manevi ve kültürel yapılarıyla bir açık hava müzesi konumunda olan Mukaddes Diyarbakır’da, sizlere her türlü desteği sunmaya hazırız’.

Öte yandan Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in yayınladığı mesaj sonrası, birçok Eğitimci, veli, öğrenci ve muhtelif meslek gruplarına mensup yetkililer, sosyal medya üzerinden Taşçıer’e, hassasiyetinden dolayı teşekkür dileklerini ilettiler.

FEYSEL TAŞÇIER KİMDİR

Türkiye’nin tek Doçent ünvanlı Milli Eğitim Müdürü olan Feysel Taşçıer, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olup, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kuruluşunda bulundu.

Aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak meslek hayatına başlayan Taşçıer. 2001- 2011 yılları arasında Hacettepe üniversitesinde doktora ve akademisyen olarak görev yaptı. 2011 ve 2017 yılları arasında Tarım Bakanlığında sırasıyla Daire Başkanlığı ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan, pek çok ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel araştırma makaleleri ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler yayınlanan Taşçıer, ‘Eğitim Felsefesi, Şiddet Sorunu, Siyaset ve Hukuk Felsefesi ile birlikte Politik Psikoloji’ konularında çalışmalarda bulundu.

Bu haber 2135 kez okundu.
Diyarbakır - 11:57 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.