23° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 129
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 133

‘Güvenlik soruşturması’ ısrarı protesto edildi

Diyarbakır - 17 Aralık 2019 20:22 A A
Anayasa mahkemesi’nin güvenlik soruşturması yasasını iptal kararına rağmen, güvenlik soruşturmasının devam ettirilmesini, Diyarbakır Sağlık Platformu bileşenleri Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptıkları ortak açıklama ile protesto etti.

SES Diyarbakır şubesi, Diyarbakır Tabip odası, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Diyarbakır Sosyal hizmet Uzmanları Derneği ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi’nin bileşeni olduğu Diyarbakır sağlık platformu, Anayasa mahkemesi’nin güvenlik soruşturması yasasını iptal kararına rağmen, güvenlik soruşturması uygulamasının sürdürülmesini protesto etti.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan açıklamayı SES Diyarbakır Şube eşbaşkanı Gönül Adıbelli okudu.

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI HUKUKSUZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Anayasa Mahkemesi (AYM),  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun memurluğa alınma şartlarını düzenleyen 48. maddesinin 8. bendini iptal etti. İptal edilen kural, Olağanüstü Hal ilanı sonrasında getirilmişti ve bütün kamu görevlerine atanacaklar yönünden “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmasını” öngörmekteydi. 2016 Olağanüstü Hal Döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda işe alınacaklara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması başlamış ve bu uygulamanın nasıl yapıldığı en açık biçimde sağlık alanında devlet hizmet hükümlülüğü olan ve bu yükümlülüğü yerine getiremeyen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma hakkının engellenmesiyle ortaya çıkmıştır. Güvenlik soruşturması olumlu gelmeyen hekimlere önce devlet hizmeti yükümlülüğü muafiyeti verilmemiş, yürüttüğümüz mücadelelerin sonucunda, “olumsuz” aldıktan 450 gün sonra devlet hizmeti yükümlülüğünün kaldırılmasına torba yasanın ünlü 5. maddesi ile karar verilmiştir. Kamu kurumlarında mülakatla ya da açıktan atamalarla yapılan işe alımlarda donanım ve gerekli özellikler itibari ile uygun olan başvurucuların elenmesi güvenlik soruşturmasının etkin bir eleme yöntemi olarak işlediğini ortaya koymaktadır. Güvenlik soruşturması ayrıca valilikler tarafından sözleşme dönemlerinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı olmayan aile sağlığı merkezi çalışanlarına, uzmanlık eğitimini tamamlamış atama bekleyen uzmanlara, kamu içinde yer değiştirmek isteyen tüm çalışanlara da uygulanmaktadır. Olumsuz sonuçlanan güvenlik soruşturmalarına açılan davalarda, suçun şahsiliği, masumiyet karinesi, kişisel verilerin gizliliğinin korunması gibi pek çok hukuk ilkesinin ihlal edilmesinin yanı sıra çalışma, örgütlenme, gösteri yapma ve düşüncelerini ifade etme gibi pek çok hakkın kullanılmasının güvenlik soruşturmasında olumsuz değerlendirildiği görülmüştür.”

AYM’NİN KARARINA UYULSUN!

AYM’nin güvenlik soruşturmasının iptali konusunda verdiği kararın uygulanmasının belirtildiği açıklamada, “AYM’nin iptal kararından sonra konuya ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmalı ve  yürütme ve yargı organları işlevleri yönünden gerekli adımları ivedilikle atmalıdır. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin diğer şartlarını taşımakla birlikte 8. bendi gerekçe gösterilerek atamalarını yapmadığı hekimleri yeni bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın derhal ataması, sözleşmesini feshettiği hekimleri görevlerine iade etmesi, güvenlik gerekçesi ile görevine başlatmadığı tüm sağlık çalışanlarını görevine başlatması ve açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin özlük haklarını karşılaması gerekmektedir.  AYM tarafından iptal edilen 657 Sayılı Kanunun 48/8. Maddesi kapsamında güvenlik ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik uygulama işlemlerine derhal son verilmelidir. 657 Sayılı Kanunun 48/8. Maddesi kapsamında kamu görevine atamama işlemlerine karşı açılan davalarda İdare Mahkemeleri tarafından ivedilikle iptal kararları verilmelidir. Herhangi bir çabaya gerek olmadan güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle işine ve uzmanlık eğitimine başlatılmayan tüm sağlık emekçilerinin derhal işe başlatılması, dava süreci devam eden idare mahkemelerinin derhal iptal kararı vermesi gerekmektedir. Bununla birlikte isteyen sağlık emekçileri devam eden mahkemelerine ve Bakanlığa, AYM’nin belirtilen kararının hayata geçirilmesi ve derhal işe başlatılmak için başvurabilirler. İdarenin, AYM kararının gerektirdiği düzenlemeleri acilen yerine getirmesini bekliyoruz. Bizler de bu süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.” denildi.

Bu haber 908 kez okundu.
Diyarbakır - 20:22 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.