16° Parçalı bulutlu
  • EURO
  • DOLAR

Vadi projesi iptal edildi

Diyarbakır - 12 Mayıs 2019 18:27 A A

Diyarbakır Şehir Plancıları Odası (TMMOB), Dicle Vadisi 1.Uygulama Etabı’nın iptaline ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı.

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi, imar planı değişikliklerinin hukuka ve mevzuata aykırı bularak, Dicle Vadisi 1. Etabı’nda süren çalışmaların durdurulması yönünde karar verdi.

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ ÇELİŞKİLİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası dava dilekçesinde, “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı’nda tampon bölge olarak tanımlanan MA5 alanı içerisinde, bir kısmının ise Dicle Nehri Kamusal Kıyı Kullanım Alanı (T8 Notasyon Alanı) içerisinde kaldığı, yürürlükteki imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında 14.1 hektar yüzölçümlü bir alanın afete maruz kalmış bölge statüsünün kaldırılarak yapılaşmaya uygun “Önemli Alan” olarak değiştirildiği, Alan Yönetim Planı kararları ile anılan plan değişikliklerinin birbiriyle çeliştiği, plan değişikliğinin Dicle Nehri üzerinde göletler oluşmasına ve nehir ekosisteminin bozulmasına yol açacağını” ileri sürerek projenin iptalini istemişti.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, “Yukarı Kızıltaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı (Doğa Parkı) ve Ağaçlandırma Alanı I. Uygulama Etabı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin hukuka, mevzuata, kamu yararı ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, … kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere 23/01/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Bu haber 818 kez okundu.
Diyarbakır - 18:27 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.