23° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 129
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 133

“Diyarbakır’daki işsiz gençlere sahip çıkılmalı’’

Bağlar - 11 Eylül 2020 08:46 A A

Diyarbakır’da bulunan siyasi partilerin Gençlik Kolları Başkanları, kentteki gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Siyasi Partilerin Gençlik Kolları Başkanları, gençlerin özellikle de üniversite mezunlarının iş bulamadığı için ekonomik olarak büyük bir buhrana girdiğini belirterek, kente yatırımların yapılıp bu gençlere sahip çıkılması gerektiğini söylediler.

Gençlik Kolları Başkanları, kentte iş olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle gençlerin uyuşturucu gibi kötü alanlara yöneldiğini, vizyon ve evlenme sorunu yaşadığını,  geçimsizlik yüzünden aile içi şiddet olaylarının baş gösterdiğini savunarak, kentteki işsizlik sorununun bir an önce ortadan kaldırılmasını istediler.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden başka illere zorunlu göçlerin yaşandığına vurgu yapan gençlik kolları başkanları, kentteki söz konusu sorun ve sıkıntılar bir zincirleme halini aldıklarını söylediler.

 “Sizce Diyarbakır’daki gençlerin sorunu nedir ve bu sorun nasıl çözülür? Sorusuna, Diyarbakır’daki bazı siyasi partilerin gençlik kolları Başkanları şunları dile getirdiler:

ECER:  “DİYARBAKIR’DA GENÇLERİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİKTİR”

İYİ Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Celal Ecer, “Diyarbakır’da gençlerin en büyük sorunu işsizliktir. Diyarbakır’ımızda genç nüfusun en çok olduğu ilerin başında gelmektedir. Bu genç nüfus en fazla problem yaşadığı konuların başın da iş bulmak ve birileri onları muhatap kabul edip onları dinlemektir. Biz Diyarbakır İYİ Parti Gençlik olarak il başkanımızla sürekli irtibat halinde ve gençlerin fikirlerine çok önem veren bir il başkanıyla çalışmaktayız. Diyarbakır’da genç nüfusun fazla olması ve gençlerin farklı bir alana kaymasını istemiyorsak onlara istidam sağlayacak fabrika ve spor yapabilecek alanlar kurmak gerekiyor ki onların özgür düşüncesine ve kendilerine olan güvenini sağlamak gerekiyor” dedi.

SİMPİL: “BİR ZİNCİRLEME DURUMU SÖZ KONUSUDUR”

Gelecek Partisi Diyarbakır Gençlik ve Politikalar Başkanı Ferat Simpil, “Tüm ülke gençlerinde olduğu gibi Diyarbakır’ın gençlerinin sorunlarının en başında işsizlik ve gelecek kaygısı var. Biraz örneklendirmek gerekirse gençlerimiz henüz çocuk yaşta iken işe atıldığında okul eksikliği çekiyor, okula gittiğinde ise üniversiteden mezun olan gençlerin birçoğu atanamama sorunlarıyla karşı karşıya geliyorlar. Tüm bunlar beraberinde aile sıkıntılarını getiriyor. Aile içi geçimsizlik, dışarıda işsizlik gençleri bati illere göç etmeye zorluyor. Batı da ise ülkenin işçilere olan tavrı zaten göz önündedir. Gençlerimiz tüm bunların beraberinde getirdiği sıkıntılar nedeniyle evlenip çoluk çocuk sahibi olamıyorlar. Bir zincirleme durumu söz konusudur?” dedi.

ORUÇ: “KALICI VE KATILIMCI İLERLEME İÇİN GENÇLERİN ÖNÜNÜN AÇILMASI ŞARTTIR”

DEVA Partisi Diyarbakır Kurucu Heyet Üyesi Av. Mehmet Oruç, “Gençlik bir toplumun en önemli insan kaynağı olarak o toplumun yarınını oluşturmaktadır. Ülkeler gençlerine iyi yatırım yaparak yarınlarını hazırlarlar.   Bu bakımdan bölgedeki gençliğin şiddete araç olmaması için tarih, edebiyat, sanat, spor ve kültürel faaliyetler üzerinden yaşam memnuniyetinin artırılması; iş ve meslek üzerinden gelecek beklentisinin oluşturulması ve geliştirilmesi ve yine ortak değerler üzerinden topluma kazandırılması gerekir. Bölgede özel sektörün tüm bu alanlarda çok az gelişmiş olması gerçeğini dikkate aldığımızda bu konuda da ana görevin kamu gücüne düştüğü açıktır. Hükümetin gençlik politikasında hızlı bir değişikliğe gitmesi şarttır. Kalıcı ve katılımcı ilerleme için gençlerin önünün açılması şarttır”  dedi.

BÖÇKÜN: “DİYARBAKIR GENÇLERİNİN BİR VİZYON SORUNU VAR”

Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Zeki Böçkün, “Diyarbakır Gençlerinin “Memleket Hasreti” gibi ciddi bir sorunu var. Şehrimizde istihdam yok denecek kadar az ve göç veren bir şehir Diyarbakır. Gençlerimiz ailelerinden memleketinden uzakta geçim sorunlarını gidermek için batıda çalışmaya gidiyorlar, gelecek kaygısı ile birikim yapmak için yıllarca evlerinden uzakta kalıyorlar. Üzerinde durduğum başka bir husus şudur ki; Diyarbakır Gençlerinin bir vizyon sorunu var. Çünkü hayallerinin ve hedeflerinin peşinden gitmelerine izin verilmeyen bir aile baskı ile karşı karşıya kalıyorlar. Gençlerimiz kendi geleceklerine kendileri karar veremiyorlar. İdeallerine koşma cesaretini gösteremiyor. Ülkenin eğitim sistemi ve ekonomik düzeninin mecbur bıraktığı kısıtlı imkânlar gençliğimizi bu yarışa zorluyor.  Diyarbakır özelinde değindiğimiz genç istihdama önem verip “Doyduğu yerde yaşayan değil, doğduğu yerde doyan” bir düzene geçiş yapmamız gerekir” dedi.

ASLAN: “GENÇLER UMUT, GÜVEN VE ADALET ARIYOR”

Saadet Partisi Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Aslan, “Gençlerimiz içi dolu ve ideolojilerden uzak eğitim istiyorlar. Fırsat eşitliği istiyorlar. Türkiye’nin Güneydoğusunda oldukları için üvey evlat muamelesi görmek istemiyorlar. Ülkede baş gösteren krizden mütevellit gençlerimiz çoğu işsiz. Bu patlamaya hazır iş gücü boşa gidiyor. Gençler umut, güven ve adalet arıyor. Her genç ülke ekonomisine bir güç olması gerekirken bugün ailelerine bile yük olmaktan utanır hale geldiler. Gençler tüm bunların yanında anadillerini konuşmayı ve yazmayı bilmedikleri için üzülüyorlar. Gençler anadillerini öğrenmek istiyor bunun sağlanabilmesi için gerekli olan adımların atılmasını istiyor. Anadil haksa öğrenmek öğretmek de haktır” dedi.

ERTEKİN: “GENÇLERİMİZİ TEŞVİK EDECEK MESLEK KURSLARI YAYGINLAŞMALIDIR”

CHP Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Rotinda Murat Ertekin, “Gençlerimizin genel sıkıntısı büyük bir işsizlik sorunu olması ve bundan dolayı gençlerin kötü yollara yönelmesi (madde bağımlılığı ve ticareti, hırsızlık gasp gibi…), gençlerimizin geçimsizlikten dolayı okumak isteyip eğitim hakkından mahrum kalmaları, gençlerimizin sosyal aktivitelere psikolojik ve ruhsal açıdan ihtiyaç duymaları ve şehrimizde bu tür sosyal aktivitelerin gerçekleşmemesi, bölgemizde ve şehrimizde bulunan aile içi şiddet, aile içi anlaşmazlıklar ve aile baskısı nedeni ile genç kızlarımızın yanlış yollara savrulması. Bu sorunlara karşı ise;  şehrimizde gençlerimizi teşvik edecek meslek kurslarının yaygınlaşması, fabrikaların açılması ve çeşitli iş olanaklarının sağlanılması, maddi durumları yeterli olmayan öğrencilerin tespit edilmesi ve bu öğrencilerimize yeterli burs imkanı sağlanılması gerekir” dedi.

İLERİ: “DİYARBAKIR’IN GENÇ KİTLESİ SON 10 YILDA BÜYÜK BİR BUHRANIN İÇİNE SÜRÜKLENMİŞTİR”

HÜDAPAR Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri, “Bölgede özellikle gençlere yeteri istihdamın sağlanamamış olması ve genlerimizin iş imkânlarından yoksun bırakılması onları bir takım istismarcıların kucağına çekmeye müsait kılmaktadır. Uyuşturucu, fuhuş, gasp, cinayet, maneviyattan yoksun kalma, her türlü dejenere olma (yozlaşma)  vb. kötülükler normal bir hal alacaktır.  Maalesef gerek ülkemizde gerek bölgemizde ve gerekse de Diyarbekir ilimizde malum sorunlar ile ilgili sonuç alıcı adımlar atıl(a)madı. Gerek bölgedeki asayiş sorunu gerekse de yeterli istihdamın olmayışından dolayı ilimizin genç kitlesi özellikle son 10 yılda büyük bir buhranın içine sürüklenmiştir.  Gerek devlet yetkilileri gerekse de sivil ticari kuruluşlar maalesef gençlere yeteri derecede istihdam sağlamıyor” dedi.

AKYILDIZ: “İSTİHDAM SORUNU TERÖR SORUNU KAYNAKLI BİR DURUM”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Seyda Akyıldız, “Bilindiği üzere Kadim şehrimiz Diyarbakır’da bugüne kadar maalesef ki en büyük ve en rahatsız edici sorun gençler üzerinden oynanan oyunlar ve bunun sonucu olarak terör sorunu olmuştur. Terör başlı başına bir sorun olmakla beraber beraberinde getireceği her sorunun sebepler zinciri olmuştur. İkinci bir başlık olarak ele alacağımız istihdam sorunu da terör sorunu kaynaklı bir durumdur. Hükümetimizin gerek yatırım ve istihdam konusunda gerekse de terör konusunda attığı ciddi adımların sonucu olarak zikrettiğimiz sorunlar çözüme kavuşmakta ve kavuşmaya devam etmektedir. Bizler gençliğimizin tüm sorunlarının ve bu sorunların çözümlerinin her alanda takipçisi olduk inşallah olmaya devam edeceğiz” dedi.

AŞIRI: “SOSYALİST BİR SİSTEMİN GELMESİYLE GENÇLERİN YANLIŞ GİDEN BU DÜZENE DUR DEMESİYLE OLUR”

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Recep Aşırı, “Türkiye’deki bu sistemde yaşayan birçok genç işsiz ve bunalımdadır. Geçim sıkıntısı olsun okul okuyup atanamayanlar olsun ve uğraşacak bir şey bulamayanlar uyuşturucuya hırsızlığa yöneliyor iş bulanlar da düşük maaşlara günde 12 -15 saat çalıştırılarak hayatları heba edilmekte ve bunlar gibi birçoğu gençlerin geleceği yok. Çözüm gençlere daha iyi bir gelecektir. Çalışma imkânın daha az çalışıp iyi bir ücret verilmesi eğitimi biten gençlerin atanması gençlerin daha iyi alanlarda çalışıp daha iyi olmaları ve bunlar ancak sistemin değişmesiyle ve yerine sosyalist bir sistemin gelmesiyle olur buda gençlerin yanlış giden bu düzene dur demesiyle olur.” dedi.

Kaynak: Mücadele Gazetesi

Bu haber 1235 kez okundu.
Bağlar - 08:46 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.