24° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Rehabilitasyon merkezinde özel hayatın gizliliği risk altında!

Bağlar - 14 Mayıs 2019 11:27 A A

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Şehitlik Çocuk Destek Merkezinde çocukların rehabilitasyon alana müdahale.

Söz konusu müdahaleler hakkında konuşan bir kurum yetkilisi, “Suça sürüklenmiş çocukların rehabilitasyonuna yönelik hizmet vermek üzere açılmış olan kuruluş, dışarıdan/aile yanından gelen çocuklara hizmet vermeye başlamıştır. Mahkeme kararıyla kurum bakımında kalmakta olan çocukların, mahremiyeti hiçe sayılmış,  ve bir hizmet modeli olarak kurulmuş olan bina, risk teşkil eden sosyal hizmetleri bir arada yürütmeye başlamıştır. Risk; riski önlemek üzere kurulmuş Müdürlükler eliyle oluşturulmuştur. Can güvenliği, mahremiyet, sosyal rehabilitasyon yok sayılarak çocukların alanları daraltılmış, çocuklar ötekileştirilmiş ve kendi evinde dışlanmaya maruz kalmış ve psikososyal destek süreci baltalanmıştır” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Şehitlik Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü çalışanı bir kurum yetkilisinin gazetemize yaptığı değerlendirmelerden satırbaşları şöyle:

“ÇODEM YÖNETMELİĞİ DOĞRULTUSUNDA HİZMET VERİYOR”

“Sokak öyküsü ve maddeye sürüklenmiş 13-18 yaş arası erkek çocukların rehabilitasyonuna yönelik hizmet vermek üzere ihtisaslaşmıştır. Ayrıca aynı cinsiyet ve yaş grubuna yönelik ilk kabul işlemi yapmaktadır.  Kuruluş yatak, idari ve sosyal etkinlik alanları olmak üzere üç blok şeklinde inşa edilmiştir. Söz konusu blokların A1 diye tanımlanan kısmı çocukların yatma ve yeme-içme odalarını, A2 diye tanımlanan kısmı idari işlemlerin ve revirin bulunduğu bölümleri, A3 diye tanımlanan kısım ise spor-sanat-kütüphane gibi sosyo-kültürel faaliyetlerin gerçekleşmesi için oluşturulan bölümü içermektedir. 2012 yılından bu yana hizmet vermekte olan kuruluş ÇODEM yönetmeliği doğrultusunda hizmete açılmış ve söz konusu hizmet doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

“12-18 YAŞ ARASI KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARA HİZMET VERİLİYOR

Ancak hâlihazırda yaklaşık bir yıldır kuruluş içerisinde birtakım projeler yürütülmektedir. Söz konusu projeler kapsamında, ailesi yanında hayatlarını sürdürmekte olan çocuklara yönelik sosyo-kültürel faaliyetler uygulanmaktadır. Proje kapsamında devam eden çocuklar, 12-18 yaş arası kız ve erkek cinsiyet grubundan çocuklardan oluşmaktadır. Söz konusu proje faaliyetleri binanın A3 bölümü ÇODEM yönetmeliği doğrultusunda hizmet tarafından yapılmakta ve proje faaliyetlerinin sekretaryası A2 bölümünde yapılmaktaydı. Proje kapsamında kuruluşa gelen çocuklar daha önce, mahkeme kararıyla kurum bakımında kalmakta olan çocuklarla aynı kapıyı kullanarak kuruluşa giriş çıkış yapmaktayken yapılan itirazlar üzerine bakanlık onayı ile açılışı yapılan hizmet binasında değişikliğe gidilmiştir.

“BAHÇEYE ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ”

 Çocukların A3 bölümünde spor salonu olarak kullandığı alandaki spor aletleri kaldırılmış (A1 olarak adlandırılan bölümde daha küçük bir salona yerleştirilmiş) söz konusu spor salonundan duvarlar kırılarak odaya yeni bir giriş kapısı yapılmıştır. A3 bölümünde spor salonunun revize edilmesiyle boşaltılan odaya proje ekibinin çalışanları yerleştirilmiştir. A3 sosyal etkinlik bölümünün girişi değiştirilmiş ve kuruluş içerisinden girişi engellenmiştir. Giriş değişikliği nedeniyle geniş bir bahçeye sahip olan kuruluşun bahçesi bölünmüştür ve kurum bakımındaki çocuklar için kullanılamaz hale getirilmiştir.

“ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYON ALANI ADETA YOK EDİLDİ”

Yapılan gözlemler neticesinde; ÇODEM yönetmeliği kapsamında açılmış olan kuruluş, hizmet amacının dışına çıkmış ve çocukların rehabilitasyon alanı adeta yok edilmiştir. Çocuklara proje dışında kalan “artık zamanlarda” kullanım hakkı bırakılmış ve çocukların A3 bölümüne bina içerisinden doğrudan girişi engellenmiştir. Suça sürüklenmiş çocukların rehabilitasyonuna yönelik hizmet vermek üzere açılmış olan kuruluş, dışarıdan/aile yanından gelen çocuklara hizmet vermeye başlamıştır. Mahkeme kararıyla kurum bakımında kalmakta olan çocukların, mahremiyeti hiçe sayılmış,  ve bir hizmet modeli olarak kurulmuş olan bina, risk teşkil eden sosyal hizmetleri bir arada yürütmeye başlamıştır. Risk; riski önlemek üzere kurulmuş Müdürlükler eliyle oluşturulmuştur. Can güvenliği, mahremiyet, sosyal rehabilitasyon yok sayılarak çocukların alanları daraltılmış, çocuklar ötekileştirilmiş ve kendi evinde dışlanmaya maruz kalmış ve psikososyal destek süreci baltalanmıştır. 

“ÇODEM YÖNETMELİĞİNE GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKEN FİZİKİ ORTAM KOŞULLARI MEŞRUİYETİNİ YİTİRMİŞTİR”

ÇODEM yönetmeliğinin 4. Maddesinin 2-a-n bentleri gereğince özel hayatın gizliliği ve toplum tarafından gelebilecek olumsuz etkilere karşı korunması amacı esasına dayalı kurulan kuruluşun tabelasının bulunmamasına rağmen projenin tanıtımını yapmakta olan tabelalar asılmış olup söz konusu kuruluş bir cazibe merkezi haline getirilmiştir. Aynı maddenin 2-b-d bentlerine göre cinsiyet ve yaş gruplarına göre ihtisaslaşmış kuruluş proje kapsamında farklı cinsiyet gruplarına kuruluş içerisinde hizmet vermektedir. ÇODEM yönetmeliğinin 5. Madde 4. Bendine göre düzenlenmesi gereken fiziki ortam koşulları meşruiyetini yitirmiştir.  Madde 61’e göre çocukların ziyaretçileri için düzenlenmesi gereken oda, fiziksel koşulların eksikliği nedeniyle kaldırılmıştır. Yine madde 71 ve 72’ye göre düzenlenmesi gereken spor ve bahçe alanları bölünmüştür.

“ÇOCUKLARIN ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİ, MAHREMİYETİ VE CAN GÜVENLİĞİ RİSKE ATILMIŞTIR”

Aynı kuruluş içerisinde düzenlenmekte olan projeler işleyişi zorlamış, çalışma alanlarını kısıtlamış, çocukların A3 bölümüne gitmemesi yönünde uyarılar, kontroller yapılmış dolayısıyla da çocukların rahat davranması kısıtlanmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre yürütülmesi beklenen çalışmalar layığıyla yerine getirilememiş, çocukların özel hayatının gizliliği, mahremiyeti ve can güvenliği riske atılmıştır. Rehablitasyon sürecindeki bu çocuklar, açıkça görülüyor ki rant ve reklam amaçlı projelere kurban edilmektedir. İdareciler, kendi reklamları uğruna çocukları adeta sokağa ve suça yeniden yönlendirmiş olmaktadır. Rehabilitasyon sürecindeki çocuklar ve bu proje kapsamındaki çocukların karşı karşıya gelme, birbirlerinden olumsuz davranışlar öğrenmeleri kaçınılmaz olacaktır.” Kaynak: Tigris Haber Gazetesi

Bu haber 1115 kez okundu.
Bağlar - 11:27 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.