24° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler’de usulsüzlük iddiası!

Diyarbakır - 16 Mayıs 2019 09:36 A A

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gizlilik ihlalleri, ihalede usulsüzlük olaylarının yaşandığı iddia edildi.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan İl Müdür Vekili Halit Açar’a yönelik şok iddialar geldi. İl Müdür Vekili Halit Açar’ın ihalede usulsüzlük, müdürlüğe bağlı alanların gizlilik ihlali, makam aracı ve resmi hizmet araçlarının keyfi kullanımının olduğu iddiasına dair görüntüler ve dökümler bulundu.

KADIN VE ÇOCUK EVLERİNİN GİZLİLİK İHLALİ OLDU MU?

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kadın konukevleri ve çocuk evlerinin gizliliğinin ihlal edildiği iddia ediliyor. Kadın konukevlerinin açılması ve işletilmesi hakkındaki yönetmeliğin 4. Maddesinin (h) bendinde, “Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla, konukevinin adresi, telefon numarası, kadınların, çocukların ve konukevi çalışanlarının kişisel bilgilerinin korunmasından sorumludur”, 16. Maddesinin (a) bendinde, “Hiçbir dokümanda, materyalde, yazılı ya da görsel basında ve bunların internet üzerinden yapılan her türlü yayında konukevinin dış cephesi, çalışanlar ve yararlanıcılara ilişkin fotoğraflara yer verilemez” ayrıca  (ç) bendinde de “Konukevine ziyaretçi kabul edilemez” denilmekte. Bu maddelerde belirtilen hususların İl Müdür Vekili Halit Açar tarafından ihlal edildiği iddia ediliyor. İl Müdür Vekili Halit Açar’ın talimatıyla kurumun resmi twitter hesabından kadın konukevinde yapılan kahvaltı etkinliğinin paylaşıldığı, etkinliğe kurum dışından misafir getirildiği ve çalışanların ifşa edildiği iddia edildi.

Gizlilik ihlallerinin çocuk evlerinde de yapıldığı iddia edildi. Çocuk koruma kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması hakkında yönetmeliğin gizlilik başlıklı 26. Maddesinde; çocuklara ilişkin koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının alınması ile uygulanmasına ilişkin m süreçlerde çocuğun avukatı hariç olmak üzere çocuğun kimliği, adresi, fotoğrafı, yaşadığı travmalar gibi çocuğa ve yakınlarına ait her türlü bilgi ve bu bilgilerin yer aldığı rapor ve belgeler ile kayıtlar gizli tutulur. Yazışmalar gizlilik ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilir denilmektedir.  Çocuk evlerinde kalan çocuklarda bakım tedbiri uygulanan çocuklar olduğu halde İl Müdürlüğü tarafından gizliliğin ihlal edildiği, çocukların fotoğraflarının da sosyal medyada paylaşıldığı iddia edildi.

İHALEDE USULSUZLÜK YAPILDI MI?

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılında gerçekleşen bir ihalede usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor. Diyarbakır’ın Lice ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü binasında ihale gerçekleştirilmeden tadilat işlemlerine başlandığı ve ihale işlemlerinin daha sonra yapıldığı, bu bağlamda usulsüz ihale yapılarak ihaleye fesat karıştırılmış olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Satın Alma Yönergesinin 9. Maddesinde “İl müdürünün, ön mali kontrol işlemlerinde yetkisinin bulunması nedeniyle ihale yetkisini yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticilerine devreder” deniliyor.  Bu doğrultuda İl Müdür Vekili Halit Açar’ın İl Müdür Yardımcısına yetki devri yapmasına rağmen, İhale Komisyon Kararı ile kesinleşen ihale kararının firmalara tebliği için gerekli imzalamayı kendisinin yaptığı ve söz konusu ihale dosyasının ön mali kontrole bile gönderilmediği iddia ediliyor.  Ayrıca tadilat işlemlerinin ihaleden önce başlandığı ve ihalenin imzalandığı tarih olan 02.11.2018 tarihinde İl Müdür Vekili Halit Açar’ın twitter hesabında Lice Sosyal Hizmet Merkezinin devam eden inşaatını yerinde denetlediğine dair paylaşımda bulunduğu söyleniyor.

HİZMET ARAÇLARI ÖZEL İŞLERDE Mİ KULLANILIYOR?

İl Müdürlüğünde bulunan makam aracı ve hizmet araçlarının özel işlerde kullanıldığı iddia edildi. Ülkece geçilen ekonomik sıkıntılı dönemde kamu kurumları tasarruf tedbirleri uygulamaktayken; İl Müdür Vekili Halit Açar’ın, makam aracı olarak kullandığı megan marka binek araca 10 Bin TL’ye yakın masraf yapıldığı ve araç kullanımdayken 2018 yılı içerisinde tasarruf tedbirleri uygulanırken kiralama yoluyla yeni bir makam aracı alımının gerçekleştiği iddia ediliyor. Makam aracının ve kurum işlerinde kullanılmak üzere kiralanan hizmet alım aracının özel işlerde kullanıldığı söyleniyor.

ÇOCUK EVLERİNİN İAŞESİNDE KEYFİ KULLANIM MI VAR?

Ayrıca çocuk evlerinin iaşesinin şahsi işler için kullanıldığı iddia ediliyor.  Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde keyfi tutumların sergilendiği, yemek saatlerinde evlere gidildiği, isteğe göre yemek yaptırıldığı, il içi veya il dışından gelen misafirlerin çocuk evlerinde yemeğe götürüldüğü ve bu harcamaların da kendi bütçelerinden değil de evlerde kalan çocuklara harcanması için Bakanlıkça gönderilen iaşe giderlerinden karşılandığı iddia edildi.

Yağmur ENSARİ’nin Haberi-Güneydoğu Güncel

Bu haber 965 kez okundu.
Diyarbakır - 09:36 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.