29° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 129
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 133

Dijitalleşen Dünya’da Bilgiye Erişim Hakkı ve Açık Akademiler!

Bağlar - 27 Aralık 2020 14:09 A A

Sait BAYRAM’ın Özel Haberi

Diyarbakır merkezli hak temelli çalışma yürüten “Yeni Yaşam Derneği” tarafından kurulan “Ekonomi ve Toplum Akademisi” sonbahar dönemi online seminerleri ve ücretsiz interaktif dijital seminerleri – web seminerleri ile yerelde bilgiye erişim hakkını güçlendirmek ve dijital platformda aktif bilgi yayılımı sağlamakla sınırları ortadan kaldırıyor.

Avrupa Birliği politika dokümanlarında, özellikle AB Yeşil Mutabakata yön veren önemli politika ayaklarından bir tanesi de “Citizen Science – Yurttaş Bilimi” ayağıdır. Ekonomi ve Toplum Akademisi bünyesinde toplam 5 ana tematik alanda ücretsiz erişim açık seminer programları veriliyor.

Yeni Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tunç, Sonbahar ve Kış Dönemi hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, Diyarbakır’da herkese açık seminerlerle bilgiyi parayla erişebilecek bir üretim alanında ziyade bilginin bir sosyalleşme ve sosyal paylaşım ihtiyacının sonucu olduğunu söyledi.

İçerikleri zenginleştirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tunç ve Derneğin Akademi Ekibi ile yaptığımız röportajın detayı şöyle;

“YENİ YAŞAM DERNEĞİNİN KURDUĞU ‘EKONOMİ VE TOPLUM AKADEMİSİ’ BİLGİYE ERİŞİM HAKKINI GÜÇLENDİRİYOR”

Proje koordinatörü Duygu Berekatoğlu, İlkbahar ve yaz döneminde başlatılan dijital seminerlere başvuruların yoğun olduğunu belirterek, “Pandemi günlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarıyla online güvenilir bilgi kaynaklarına ve bilgiye erişime büyük ihtiyaç artarken, “Ekonomi ve Toplum Akademisi” bu ihtiyaca yanıt olabilecek altyapıyı sağlayarak 2 dönemde verimli seminerlerle iyi bir kitleye ulaşıldı. Proje kapsamında düzenlenen her seminer dönemi sonrasında değerlendirme ve geliştirme çalıştayları düzenliyoruz. Geçtiğimiz günlerde projemizin 3. çalıştayı gerçekleştirildi ve 4. Çalıştayımızı daha rafine gruplar halinde farklı branşlardaki akademisyen ve uzmanlarla gerçekleştirdik. Gelen geri bildirimler doğrultusunda ve çalıştaylarda akademisyen ve uzmanların önerileri alınarak daha güçlü bir yelpaze ile seminerler ve konular geliştiriliyor. Gelen önerilerde seminerlerin bilimsel makalelere dönüştürülmesi, edinilen tecrübe ve öğrenmenin yerelde paylaşılması, uluslararası bir enstitü, üniversite veya akademi ile ortaklaştırılması, etkileşimli seminer programlarını oluşturulması gibi konuları gündemimize aldık” dedi.

Sürekli gelişen teknoloji ve toplum hakikati karşısında bu değişimin yereldeki rüzgarlarını güçlendirmek istediklerini ifade eden Berakatoğlu, “Bu proje ile bilgiye erişimin her kesimin hakkı olduğunu ve bu hakkı sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi ile daha da desteklenebileceğini ortaya koymuş olduk. Bilginin toplumsallaşması bireylerin sorunlarını çözümünde bazı cevaplara erişme konusunda aynı zamanda bir kapı aralamaktadır. Dijitalleşen Dünya’da bilgiye erişimi kolaylaştırıp açık akademi ile yurttaşları bilgiye erişim fırsat eşitliği konusunda güçlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

AYHAN: “GELEN ÖNERİLER DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARI SÜREKLİ GELİŞTİRDİK”

Proje iletişim Koordinatör Melek Ayhan ise, Gelen öneriler doğrultusunda çalışmaları sürekli geliştirdiklerini belirten “Gelen önerilere hemen hayata geçirmek için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Akademinin etkinliklerini sürekli geliştiriyoruz. Dijital webinarlarımız çok büyük ilgi görüyor. Konu yelpazesi çok zengin ve gençlerden çok büyük ilgi görüyor. Bir yandan “Yapay Zeka” gibi günümüz popüler konuları ile insanların günlük hayatlarına yeni bilgilere erişmelerini sağlarken başka bir yandan “Fizik ve günlük hayat” seminerleri ile günlük hayatı kolaylaştıran ve yaşamın içinde olan konuları toplumla tartışıyoruz. Bilgi yayılımının geometrik artışına öncülük ediyoruz. Projede temel hedefimiz 1800 kişiye ulaşmaktır. İlk 30 seminerimizde bu sayıyı çoktan aştık. İlkbahar, Yaz ve Sonbahar dijital seminerlerine 350 den fazla kayıt yapan var. Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde gelen taleplere göre seminer konularını zenginleştiriyoruz.” dedi.

“İNTERAKTİF DİJİTAL SEMİNERLERE YOĞUN İLGİ VAR”

Özellikle interaktif dijital seminerlere yoğun ilgi olduğunu belirten Proje iletişim Koordinatörü Melek Ayhan, şöyle dedi:

“İnternaktif Dijital Seminerlerimiz çok büyük ilgi görünüyor. Çok geniz yelpazede sunduğumuz bu seminerlerin ilk 24 Aralık’ta gerçekleştirdik ve 21 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek, uzun kış gecelerinde insanların evlerinde, akıllı telefonları ile bağlanabileceği bir sistem üzerinden herkesin, her kesimin evine konuk olup bazen günlük hayatı kolaylaştıran bazen de akademik bilginin evlerde dolaşıma girmesini sağlayan seminer konuları ile bu kışı daha verimli ve güzel kılmaya çalışıyoruz. Kovid ve Bağıiıklık Sistemi, Aşı ve İlaç Kullanımı, Pandemide Gazetecilik ve Kadın, Kadın Odaklı Habercilik, Çocuk İstismarı ve Hukuki Mücadele yolları gibi bir çok konuda her akşam ve her hafta sonu takipçilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz”

GÜVENÇ: “YEREL, ULUSAL VE ULUSALARARASI ALANDA GÖRÜŞMELER YAPILARAK, PROJENİN ÇERÇEVESİ SINIRLARI AŞTI”

Projenin yöneticilerinden Dilan Güvenç ise, yerel, ulusal ve uluslararası alanda görüşmelere başladığını ve projenin çerçevesinin sınırlarını aştığını, eril dilden uzak toplumsal cinsiyeti de göz önünde bulunduran bil dil oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Akademi’de kullanılan dilin de artık bilimsel ve tarihsel olarak toplumsal cinsiyet eksenli olması gerektirdiğini söyleyen Dilan Güvenç, “Bilginin kapalı mekanlardan çıkartılıp daha fazla kişiye eriştirmek istiyoruz. Bilgi sadece akademik çevreler, belli elitler veya belli kesimlerin ulaşmasını sağlayan sistemler eşitsizliğin de derinleşmesine neden olmaktadır. Fırsat eşitliği toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki engelleri kaldırmakla mümkün olur. Dernek bünyesinde kurduğumuz bu akademinin temel ilkelerinden birisi de bunu başarabilmektir.   Önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi ve kapsamlı çalışmaları bu ilkeler üzerinden inşa etmek istiyoruz. Bunu yaparken paydaşlarımızın geri bildirimi ve yönetişim mekanizmamızı değer yaratacak şekilde örüyoruz. Bu çerçevede yerel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kurumlar ile işbirliği yapıp projeyi bir adım daha ileri götürmek istiyoruz” dedi.

TUNÇ: “BİLGİYİ PARAYLA ERİŞEBİLECEK BİR ÜRETİM ALANINDAN ZİYADE BİLGİ BİR SOSYALLEŞME İHTİYACININ SONUCUDUR”

Sonbahar ve Kış Dönemi hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ramazan Tunç da, Diyarbakır’da herkese açık seminerlerle bilgiyi parayla erişebilecek bir üretim alanında ziyade bilginin bir sosyalleşme ve sosyal paylaşım ihtiyacının sonucu olduğunu belirtti. “Özellikle içinden geçtiğimiz pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamaların dezavantajlı olan, teknolojik donanımı yetersiz olan bireylerde “dijital uçurum”un daha fazla derinleşmesine neden olmaktadır. TUİK verilerine göre Diyarbakır’da evlerin sadece %30’unda internet erişimi ve bilgisayar bulunmaktadır. Tamamen dijitale geçen eğitim sistemi beraberinde bilgiye erişim eşitsizliğini de getirmektedir. Bu nedenle yoksul mahallelerde yaşayan öğrencilerin anne ve babalarının cep telefonlarında bilgiye erişmeye çalışmaktadır. Biz de bu alanda bu dijital uçurumun daha fazla derinleşmemesi için hem bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz hem de bilgiyi ücretsiz erişimle toplumsallaştırmak, sınırları ve bariyerleri ortadan kaldırmak istiyoruz” dedi.

“Ekonomi ve Toplum Akademisi” her dönemde olduğu gibi Sonbahar dönemi seminerlerinde yepyeni konular ve uzmanlarla toplum ve akademik bilgiyi bir araya getiriyor. Sonbahar döneminde göze çarpan bir çok seminer konuları bulunmakta.  “Ebeveynlik Becerileri’nden Dil Politikalarına, İslami Feminizm’den Herbaryumlar’a her insanın günlük hayatında faydalanabileceği bilgileri aynı çatı altında toplamaya çalışıyor. Koronavirüs pek çok kişinin yaşamını dönüştürürken, dışarıda daha hızlı bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Toplumların yapay zeka ile uyumlanma sürecinin, artan teknoloji kullanımı nedeniyle ivme kazandığı bugünlerde, “Ekonomi ve Toplum Akademisi” bu alanda da katılımcılarına erişebilecekleri seminerler veriyor ve şimdi ile gelecek nesiller arasında bilgi akışı sağlayacak bağları inşa ediyor.

Bunların yanı sıra karantina günlerinde evde şiddetin artması sebebiyle seminerlerimizde, “Kadının insan hakları meselesi ve hukuki kazanımları, çatışma ortamında çocuklar, özgüven geliştirme ve cesaretlendirme gibi konularla birlikte bu sürecin insanlarda oluşturduğu endişeyi azaltabilmek amacıyla, korunma tedbirleri ve ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik öneriler uzmanlar ve akademisyenlerce aktarılıyor.

Bu konular dışında özellikle gündeme ilişkin akademi çevrelerince tartışılan birçok konu akademide erişime ve izleme açık hale getiriliyor.

Hak temelli çalışan Yeni Yaşam Derneği, ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevre illerde aktif olan bir sivil toplum kuruluşudur. Akademinin seminer programlarına www.yeniyasam.org.tr web sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanabilmektedir.

SEMİNER PROGRAMLARININ İÇERİĞİ VE İŞLEYİŞİ

Pandemiden sonra değişen eğitim sisteminde yeni nesil öğrenme yöntemleri geliştirerek,  katılımcıların bilgiye erişimini güçlendirmek, ilham vermek ve tüm katılımcılara kaliteli ve ücretsiz eğitimin kapılarını açmak hedefindeyiz.

Seminerlere katılmak için öncelikle www.yeniyasamorg.tr web sitemiz üzerinden başvuru yapılması gerekecek. Eğitimler canlı olmadığından dolayı istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Her bir ders 25-60 dakika arası sürüyor. Eğitim seminerlerinden sonra mini bir quiz ile katılımcılar sertifika alabilecektir. Yeni yaşam derneği olarak bu sertifikaları uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya dönüştürmek için çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam etmektedir.

AKADEMİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN AÇIK SEMİNERLERİN KAPSAMI

Ekonomi ve Toplum Akademisi Seminerleri aşağıdaki 5 ana başlık altında düzenlenmektedir:

1. Ekonomi ve Finans

2. Demokrasi, İnsan Hakları ve Özgürlükler

3. Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Özgürlüğü

4. Toplum Sağlığı

5. İnsan ve Doğa Bilimleri

Her bir başlık altında 5 alt başlık ve güncel konulara göre seminer programları devam ettirilecek olup toplamda 120 farklı alt başlıkla seminerlere web sitemimiz sistemi üzerinden erişime açılacak.

2020 yılı içerisinde toplamda dört dönemde seminer programları planlamasını yaptık. İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış dönemlerinde verilen seminer programları pandemi nedeniyle dijital olarak hazırlandı. Beş ana başlık altında düzenlenen seminer konuları şu şekilde belirlenmiştir. Dijital Seminerlere online erişim sürekli açık olacaktır.

İLKBAHAR DÖNEMİ SEMİNERLERİ

1.            Yeni Corona Virüs Salgını ve Koruma Tedbirleri

2.            Nasnameyên Civakî di Pêwendîya Folklorê da

3.            Sağlıklı Yaşlanma ve Antiaging

4.            Dijital Dönüşüm ve Blokchain Teknolojisi

5.            Doğayla Barışık Hayat Perma Kültür ve Uygulamaları

6.            Atık Yönetimi

7.            Bölgemizde Yaygın Olarak Toplanarak Tüketilen Bitkiler

8.            Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Doğal Bitkileri

9.            Netewesazî, Ziman û Standardîzasyona Zimanan (Standardîzasyona Kurdîî)

10.          Finans okuryazarlığı

11.          Corona ve Ruh sağlığı

12.          Cinsiyet Ayrımcılığı ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri

13.          Yapay Zeka

YAZ DÖNEMİ SEMİNERLERİ

1.            Newton Fiziğinden Kuantum Fiziğine; Nerden Nereye

2.            İnsan Bilgisayar Etkileşimi

3.            Portföy Yönetimi

4.            Mobbing

5.            Pandemi, Toplum Ve Siyaset: Kovid 19’un Toplumsal Etkileri

6.            Kanserin Önlenmesi: Doğal Ürünler, Gıda, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite

7.            Kolektif Eylem: Kitle Hareketlerinin Psiko-politik Arka Planı ve Sonuçları

8.            Türkiye’de Madde Bağımlılığı

9.            Yenilenebilir Enerji

10.          Çatışma Çözümü Ve Barış İnşası

11.          Doğa Ve Ekoloji

12.          Di Pêwendıya Folklorê De Nasnameya Etnîk A Êzîdiyan

13.          Solucan Gübresi ve Organik Üretim

14.          İdeolojik Üretim Mekânları “Modern Ailelerin” Kadınlara Vadettikleri

15.          Sağlık Hakkı

16.          Çalışma Hakkı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

17.          Rêbera Rastnivîsînê Û Xalên Sereke Yên Rastnıvîsîna Kurmanciyê

SONBAHAR DÖNEMİ SEMİNERLERİ

1.            Bağırsak Mikrobiyotası ve Covid 19 Olası Bağlantı ve Etkileri

2.            Dil Politikaları ve Baskı Altında Kalmış Dillerin Canlandırılması

3.            Kuantum Fiziğine Genel Bakış

4.            Zimanê Dayikê û Tenduristî

5.            Helbesta Cegerxwîn û Têgiha Îqtîdarê

6.            Di Avakirina Nasnameyê De Rola Destanan

7.            Eski Anadolu Toplumlarında Ömür Uzunluğu

8.            İnsanda Biyolojik Çeşitlilik: Irklar

9.            Etnik Çatışma, Askeri Zafer ve Barış İnşaası: Sri Lanka Örneği

10.          Türkiye ve Dünya’da Göç ve Sığınmacılık Politikaları

11.          Ebeveynlik Becerileri; Çocukla İletişim Ve Yansıtıcı Dinleme

12.          Ebeveynlik Becerileri; Sınır Koyma

13.          Ebeveynlik Becerileri; Özgüven Geliştirme Ve Cesaretlendirme

14.          İslami Feminizm

15.          Toplumsal Cinsiyet Nedir? Nasıl ve Neden İnşa Edilir?

16.          İlk yardım 1

17.          İlk yardım 2

18.          Bitkilerin Dünyası

19.          Herbaryumlar (Bitki Kolleksiyonları)

20.          Kurumsal Mantıklar Ve Kurumsal Değişim

21.          Çatışma Ortamında Çocuk Hak İhlalleri

22.          Adalet Sistemi İçinde Çocuk

23.          Diyarbakır Kent Mimarlık Ve Kimlik

24.          Mevsimlik İşçilik Ve Covid 19

25.          Çevre  ve Çevre Sorunları

26.          Çevre Kirliliği

27.          Kadınının İnsan Hakları Meselesi Ve Hukuki Kazanımları

28.          Olasılık

29.          Rassal Değişkenler

30.          Spor ve Spor Egzersizleri

31.          Egzersizin Faydaları

32.          RFİD (Radyo Frekansı ile Tanımlama) Teknolojisi

Bu haber 506 kez okundu.
Bağlar - 14:09 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.