Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 129
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home2/gazete/domains/diyarbakirgazete.com/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 133

Ensarioğlu: “Yetmez ama evet diyoruz, emeğimizin takipçisi olacağız”

Diyarbakır - 29 Ağustos 2021 12:06 A A

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile 6. Dönem Toplu Sözleşme, Diyarbakır’daki Aşılama ve Diyarbakır’ın sağlık sorunlarını değerlendirdik.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin son 20 yılın en iyi toplu sözleşmesi olarak değerlendiren Ensarioğlu, “Yetmez ama evet diyoruz. Emeğimizin takipçisi olacağız. Birçok kazanımlarımızla birlikte toplu sözleşmenin çalışanlarımıza faydalı olduğunu görüyoruz. Bu noktada mücadelemiz devam edecektir” dedi.

“YETMEZ AMA EVET DİYORUZ”

İmzalanan toplu sözleşmede bekledikleri zam oranının verilmediğine işaret eden Başkan Ensarioğlu, “Ama yetmez diyoruz, evet diyoruz. Sahadaki beklentilerimizin birçoğu karşılanmadı. Ama buna rağmen bu sözleşmenin yine de son 20 yılın en iyi toplu sözleşmesi olarak değerlendirebiliriz. Birçok kazanımlarımızla birlikte toplu sözleşmenin çalışanlarımıza faydalı olduğunu görüyoruz. Bu noktada mücadelemiz devam edecektir. Beklentilerimiz daha da yükselmiştir. Yetkiden ve sahadan uzak, çalışanların sorunlarıyla asla ilgilenmeyen sadece ismi sendika olan bazı sendikalar var, bunlarda ülkenin gidişatını, ekonomik durumunu, çalışanların mağduriyetini bir kenara bırakıp kendi nefsine ve hırsı doğrultusunda karalama politikası yapıyorlar. Bu da sahada karşılıklarının olmadığını gözler önüne seriyor. Sözleşmemiz yüzde 100 geçmedi ama yine de çalışanımıza birçok kazanımların elde etmesini sağladı.

“BİRÇOK KAZANIM ELDE ETTİK”

Bu sadece bir iş kolunda değil, tüm iş kollarında kazanımlar elde etmiştir. Bana sorarsınız, evet yüzde 100 değil, ama yüzde 70-80 oranında iyi geçti sözleşme, Gayet de verimli geçen bir sözleşme oldu. Önümüzdeki dönemlerde inşallah eksik kalanlarda tamamlanır ve çalışanlarımızın mağduriyeti ortadan kalkar. Çalışanlarımızın emeklerinin karşılığı da mutlaka ama mutlaka sendikalar bunun mücadelesini vererek, alacaktır” diye konuştu.

“MEMUR-SEN TÜRKİYE’DEKİ 84 MİLYON NÜFUSA GÖRE HAREKET EDEN STK’DIR”

Ensarioğlu, Memur-Sen’in Türkiye’de yetkili sendika olduğuna işaret ederek, “Her şeyi göz önünde bulundurarak, Türkiye’deki 84 milyon nüfusuna göre hareket eden bir STK’dır. O noktada ülkemizin geleceği, ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, mücadele veriyor. Bu mücadele sadece sağlık ve eğitim çalışanlarını kapsamıyor, 84 milyonluk nüfusta mağdur olanların haklarını almak için mücadele eden bir STK’yız. Bu anlamda sözleşmenin bizim için iyi geçtiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI

Ensarioğlu, Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını şöyle açıkladı:

“1- Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarının 2.559,70 TL’ye yükseltilmesini sağladık.

2- Aile bütçesini artırdık, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL’ye yükselttik.

3 -Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesine devam edilmesini sağladık.

4- Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı ödenmesine devam edilecek

5- Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patalogu ve sosyologlara; hizmet yılları dikkate alınarak iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile özel hizmet tazminatı (E) Teknik Hizmetler bölümünün 1. sırasının (d) bendindeki tazminat oranları uygulanacak

6- Seyyar görev tazminatı il sınırı esasıyla ödenecek

7- Hizmet tahsisli kamu konutları tespitinin yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenmesini sağladık

8- KİT personeline lojman kirasından %15 indirim yapılmasını sağladık.

9- KİT’lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulaması yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde ay uygulanmasının devamını sağladık

10- İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesini ve bu personele ilave 89,67 TL ödeme yapılmasını sağladık

11- Yükseköğretim kurumlarının disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer almasını sağladık.

12- Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırının 3.775,74 TL’ye yükseltilmesini sağladık.

13- Programcı ve çözümleyici unvanlı personele ödenen tazminatların ve özel hizmet tazminatlarının artırılmasını sağladık.

14- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personele servis hizmeti sunulmasını sağladık.

15- Giyecek yardımının nakdi ödenmesine devam edilmesini sağladık.

16- KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 448,36 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

17- KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin yardımcılarına, Bölge müdür yardımcılarına ve şube/kısım müdürlerinin maaşlarına 179,34 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

18- Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 89,67 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

19- KİT’lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar şehir plancısı ve veteriner hekimlerin maaşlarına 215,21 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

20- Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

21- Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 143,47 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

22- Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin maaşlarına 89,67 TL ilave zam yapılmasını sağladık.-

23- KİT’lerde görev yapan bazı personel ile teknik uzman pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara çalıştıkları her gün için 53,80 TL ilave ücret ödenmesini sağladık.

24- Kamu görevlilerinin cuma namazı vakti izinlerinin sürdürülmesine devam edilmesini sağladık.

25- Kamu görevlilerinin hac farizalarını yerine getirmek için 20 günlük ücretsiz izin kullanabilmelerine devam edilmesini sağladık.

26- Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 179.347,65 TL tazminat ödenmesini sağladık.

27- Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürelerinin puanlamanın dışında tutulmasına devam edilmesini sağladık.

28- Aile yardımı ödeneğinin bildirime dayalı olarak geriye dönük 3 ay süreyle ödenmesine devam edilmesini sağladık.

29- Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda gerekli çalışmaların başlatılmasını sağladık.

31- Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215,21 TL ilave zam yapılmasını sağladık, kapsamı genişlettik.

32- Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 188,78 TL çocuk yardımı ödenmesini sağladık.

33- Kamuda görev yapan avukatlara davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 51,91 TL ödeme yapılmasını sağladık.

34- Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarına indirim yapılması uygulamasına devam edilmesini sağladık.

35- Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılmasını sağladık.

36- Kamu kurum ve kuruluşlarında helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasına yönelik gösterilen ihtimam uygulamasına devam edilmesini sağladık.

37- Engelli kamu görevlilerinin mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi uygulamasına ve görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasına devam edilmesini sağladık.

38- Engelli Kamu görevlilerinin kamu konutlarından öncelikli yararlanmalarına yönelik tedbirlerin alınması uygulamasına devam edilmesini sağladık.

39- Müze araştırmacısı ve sanat tarihçilerine açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 53,80 TL fazla ödeme yapılacak

40- Sözleşmeli personelin sürekli görev yolluğu hakkında faydalandırılmasını sağladık.

41- Unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara naklen atananların yeni kadroya ilişkin aylık ve diğer mali haklardan yararlanmasını sağladık.

42- Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personele 179,34 TL ilave artış sağladık”

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ELDE EDİLEN KAZANIMLAR

Ensarioğlu, Sağlık personellerine yönelik elde edilen kazanımları da madde madde şöyle açıkladı:

1.            2022 için 5+7, 2023 için 8+6 ve enflasyon farkı

2.            3600 ek gösterge çalışması 2022’de tamamlanacak

3.            Sözleşmelilere kadro çalışması 2022’de tamamlanacak

4.            Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL’ye çıkarıldı.

5.            Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı.

6.            Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı. 

7.            Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlandı. Milli bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bunda böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak.

8.            Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı.

9.            Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbet ücretleri yüzde 50 artırarak, acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi.

10.          Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldı.

11.          Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı.

12.          Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 50 oranında artırıldı.

13.          Entegre hastanelerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesi, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesi sağlandı.

14.          Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Ayrıca bu tazminatın kapsama alanına,  kadın konuk evi,  ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi. 

15.          “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” tanımındaki “yardımcı” ibaresi kaldırıldı.

16.          Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde görevli sağlık çalışanları nöbet ücreti alacak.

17.          Hekim dışı sözleşmeli yöneticiler, sabit ek ödeme hakkından yararlanacak.

18.          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı. Buna göre yüksek lisans sahibi öğretmenler yüzde 7, doktora sahibi öğretmenler ise yüzde 20 artırımlı ek ders ücreti alacak.

19.          On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak.

20.          Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı.

21.          Sağlık çalışanları milli parklardan ücretsiz yararlanacak.

22.          2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesi sağlandı”

“DİYARBAKIR AŞILAMA NOKTASINDA ÇOK PASİF DAVRANDI”

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Diyarbakır’ın aşı olma noktasında çok pasif davrandığını belirterek, şöyle dedi:

“Aşı olmamaya adeta direndiler. Yani Diyarbakır aşı olmamaya direndi. Ancak sonra, görüldü ki aşı olmadan bu virüsün yenilemeyeceğini anlaşıldı. Tek mücadele aşıdır. Şuan hastanelerin yoğun bakımlarına bakıldığında vakaların tüm aşısız insanlardır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 99’u aşı olmayanlardır. Bu noktada Diyarbakır’da son günlerde aşı ile ilgili iyi bir çıkış yapmıştır. Ve ilimiz kırmızı kategoriden çıkıp turuncuya geçmiştir. İnşallah Mavi’ye geçmek için de Sağlık çalışanlarımız gece gündüz kapı kapı dolaşarak, lokantada, kıraathanesine kadar, AVM’lerden birçok alana kadar aşılama çalışması yürütüyor.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BU ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI UNUTMAMAK LAZIM”

Sağlık çalışanları bu denli çalışırken, tek önceliği halkımızın sağlığı ve koronavirüsten kurtulmalarıdır. Sağlık çalışanlarının bu özverili çalışmalarını unutmamak lazım. Sağlık çalışanlarının bu kutsal davalarının ne derece önemli olduğu bir kez daha da ortadadır. Gerek halkımız gerekse de yetkililer tarafından sağlık çalışanlarımızın emeğinin alın terinin karşılığının mutlaka ödenmelidir.  Onun için biz Sağlık-Sen ve Memur-Sen olarak sahada çalışan tüm emekli kardeşlerimizin emeğinin karşılığını alıncaya dek mücadelemize devam edeceğiz”  

“SAĞLIK İL MÜDÜRÜMÜZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR”

Koronavirüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığımızın canla başta çalıştığı bir ortamdır. Sağlık İl Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar ortadadır. Gecesini gündüzüne katarak çalışan bir sağlık il müdürümüz var. Kurum kurum dolaşarak, buradaki sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm bulan, sıkıntılarına çare olmak isteyen Sağlık İl Müdürümüz var. Ben şahsen Diyarbakırlı ve bir sendika temsilcisi olarak bugüne kadar verdiği mücadeleden dolayı Sağlık İl Müdürü Dr. Cihan Tekin’e teşekkür ediyorum.

“İL VALİMİZİN DE ÇABALARI TAKTİRE ŞAYANDIR”

Sayın İl Valimizin de sağlık çalışanlarına karşı gösterdiği tavrı ve bu süreçte sağlık çalışanlarının verdiği kahramanca mücadelelerinde yanlarında olduğunu gözlemliyoruz, şahit oluyoruz. Diyarbakır Sağlığı geçmişe baktığımızda şimdilik çok iyi gidiyor. İnşallah devamı gelir. Tabi Diyarbakır sağlığını gölgelemek ve ideolojisine alet etmek isteyen birçok kesim var.

“BU ÜLKEYE HİZMET EDEN HERKESİMİN YANINDAYIZ”

Ama bütün bunlara rağmen devletimize milletimizle çalışanlarımızla, İl Valimizle, Sağlık Müdürümüzle dimdik ayakta bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. İnşallah o art niyetli insanlara da fırsat verilmeyecek. Çünkü Sağlık hepimizin geçerlidir. Bu ülke bu il hepimizindir. Biz Sağlık-Sen olarak, Memur-Sen olarak Diyarbakır’a sevdalı bir STK’yız. Koltuklara, makamlara ve kişilere değil bir hizmete sevdalı olan bir STK’yız. Ve bu ülkeye, bu İl’e hizmet edeni de her zaman başımızın üzerinde yeri vardır. Irk, dil, din ve mezhep ayırımı yapmaksızın emek harcayan çaba gösteren ve bu yolda mücadele eden herkesin yanındayız”

Sait BAYRAM’ın Özel Haberi

Bu haber 416 kez okundu.
Diyarbakır - 12:06 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.